10 มีนาคม 2552

รบกวนภาพยนตร์ขนาดสั้นเกี่ยวกับปัญหาเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นกับการสื่อสาร มีเนื้อเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องที่ไม่แก้ปัญหาเสียงรบกวน แต่แสดงความยอมรับ จนถึงน้อมรับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสื่อภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น