19 ธันวาคม 2552

AL KHEMIST : Logo, Business cardLogo and Business card designed for AL KHEMIST architects
designed by : Bangkok Boxset

21 ตุลาคม 2552

IMAGINE / Web Designออกแบบเว็บไซต์ IMAGINE เป็นเว็บไซต์แบบ creative community
ออกแบบโดย : บางกอก บ๊อกเซ็ต
ออกแบบให้กับ : The WebFlight

4 มิถุนายน 2552

เคว้งคว้าง

งานออกแบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่