10 มีนาคม 2552

บ๊อกเซ็ท


งานออกแบบตัวอักษรไทย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเทปกาวบนกล่องกระดาษ และงานออกแบบลัทธิรื้อ-สร้าง (deconstructivism)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น